อาหารการกิน

ชีสนมแพะ

ชีสนมแพะ

ชีสนมแพะ

เราทำชีสจากนมแพะ Nidola! ?

คุณไม่ต้องการที่จะทำชีสของคุณเอง?

ลูกน้อยของคุณจะรักชีสซึ่งเป็นเรื่องง่ายและอร่อย!

เพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณ hammm! ?

หมายเหตุ: อย่าทิ้งเวย์ที่คุณได้รับ น้ำผลไม้นี้มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างมาก การทำซุปทำคัสตาร์ดและอาหารทุกมื้อแทนน้ำสามารถใช้

วีดีโอ: เมยฝรงชมชส ทำชส นมแพะทบาน (กรกฎาคม 2020).